วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ถึงนักศึกษาทุกคนที่ลงเรียนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ กับ วิชานวัตกรรมฯ

ให้นักศึกษาทุกคน ดำเนินการดังนี้
1. อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบล๊อก ใน URL :
http://th.wikipedia.org/
2. สร้างบล๊อกของตนเอง โดยใช้ URL : http://www.blogger.com/
3. ตั้งชื่อบล๊อกของตนเอง ประกอบด้วย หมู่เรียน ชื่อภาษาอังกฤษ รหัสประจำตัวสามตัวหลัง เช่น 1son031 (หมู่ 1 ชื่อ son รหัส 031)เป็นต้น
4. ให้นักศึกษาสืบค้นตามใบงานที่ 1 โดยมีการอ้างอิงที่มาไม่ต่ำกว่า 3 อ้างอิง เช่น ถ้าเป็นบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 คน ถ้าเป็น WEBSITE ไม่ต่ำกว่า 3 WEBSITE และสรุปในแต่ละข้อ โดยตั้งชื่อไว้เป็นชื่อบทความของแต่ละข้อ
ปล. สิ่งที่นักศึกษาห้ามลืมคือ ต้องใส่การอ้างอิงถึงที่มาด้านล่างทุกบทความ
5. แล้วทำการเผยแพร่บทความ ของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น